Архів теґу: ZaKapatia.

Організатори педагогічної періодики в Підкарпатській Русі

Традиції культурно-освітнього й національно-духовного розвитку Закарпаття до і після зазначених у назві статті хронологічних меж яскраво ілюструють неабияку увагу творчої інтелігенції до професійних проявів педагогічного загалу краю. Це стосується і як безпосереднього фахового виконання своїх обов’язків учителями в різноманітних навчально-виховних закладах, так і поширення виховних цінностей шляхом виступів на публічних лекціях та публікації відповідних матеріалів у окремих виданнях і пресі.

Продовження

Моральний ідеал у педпресі Закарпаття в першій половині ХХ століття

Як доводить практика, прикінцевим результатом морального виховання повинно бути формування моральної свідомості людини. Саме на її основі складається система моральної культури, формуються навички і звички гідної поведінки. Однак, мораль, яка повинна прищеплюватися молоді, має мати прикладний зміст, закладатися в її свідомості за допомогою показового елементу, наглядності певного морального ідеалу. Цим інструментом-посередником і виступає учитель, який покликаний інформувати про існуючі ідеали, моральну героїку тощо.

Продовження

Участь наукової інтелігенції Закарпаття в демократичних процесах (кін. 1980-х – поч. 1990-х років)

Участь громадян у політиці є невід’ємним атрибутом правової держави та громадянського суспільства. Політична участь громадян засвідчує рівень обізнаності та зацікавлення суспільно-політичними процесами як на загальнодержавному, так регіональному та місцевому рівнях. Саме тому в політології під політичною участю розуміють такі дії громадян, які прямо або опосередковано спрямовані на відбір управлінців та контроль за їхньою діяльністю. Учать у політичному житті суспільства – це міра активності громадян у політиці або ж мовою арифметики «кількість активних людей, помножена на сукупність їхніх дій». Продовження