Архів теґу: Studia Regionalistica

Українсько-Словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (SR№6)

6Переглянути

У монографії досліджується процес становлення і розвитку системи українсько-словацького міждержавного співробітництва у 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст. На основі введення до наукового обігу нових матеріалів розглядаються проблеми перехідного періоду співробітництва та формування договірно-правової бази міждержавних відносин, становлення системи взаємодії між основними державними інституціями, регіональними й місцевими органами влади та самоврядування України і СР, транскордонна співпраця регіонів двох країн, у тому числі в рамках Карпатського Єврорегіону.

Автор: Тетяна Сергієнко

Товариство «Просвіта» в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття (SR№5)

5

Переглянути

У дослідженні аналізується процес створення та функціонування культурно-просвітницького товариства «Просвіта» у Закарпатті в 1920 – 1939 роках. Акцентується увага на впливі організації на громадсько-політичне й культурне життя регіону. Цікавою є думка стосовно взаємовідносин «Просвіти» з чехословацькою владою, політичними партіями, активності в масових заходах тощо. Науковому осмисленню підлягають ідейні витоки та програмні положення товариства. Значна увага приділена видавничій, літературній, музейній, бібліотечній, театральній та музичній діяльності організації.

Автор: Іван Стряпко

Хроніка Закарпаття. 1867 – 2010 (SR№3)

Переглянути 3

У пропонованому українсько-угорському виданні систематизована хронологія найважливіших подій з історії Закарпаття впродовж 1867 – 2010 років. Хроніка висвітлює різноманітні прояви історичного розвитку регіону, а саме політичні, правові, соціальні, економічні, культурні, освітні. Автори-упорядники акцентують увагу на взаємній історичній спадщині українського та угорського місцевого населення краю, а також їхнього сучасного співіснування.

Автори: Микола Вегеш, Стефан Молнар Д., Йосип Молнар, Юрій Остапець, Роман Офіцинський, Маріан Токар, Чілла Фединець, Степан Черничко

Громадські організації Закарпаття в боротьбі за державність України (SR№1)

1

Переглянути

У монографії аналізується процес утворення та діяльності перших громадських організацій Закарпаття новітньої доби боротьби за державну незалежність України. Здійснено аналіз формування суспільно-політичного масового руху, творення громадсько-політичних, культурно-просвітніх, патріотичних організацій, товариств, об’єднань. Досліджено умови їхнього функціонування, проблеми структурної розбудови, аспекти співпраці. Показано причини протистояння з комуно-партійними владними інститутами. Визначено внесок закарпатців у процес розбудови Української Державності.

Автори: Михайло Басараб, Маріан Токар