Архів теґу: Товариство “Учительський дом”

Орієнтаційні засади перших педагогічних товариств Закарпаття

duhnovych

Олександр Духнович – організатор педагогічного єднання в Закарпатті

Характер освітньо-просвітницької діяльності педагогів у Закарпатті має давні історичні традиції. Будучи одним із відсталих регіонів Австро-Угорщини за всіма показниками розвитку в другій половині ХІХ століття, край потерпав, у тому числі, й від національно-культурного та освітнього гніту з боку політики титульної нації. Соціально-економічна нестабільність і культурне зубожіння глибоко торкнулися всіх верств місцевого населення. Однак, якщо в політичному житті перспективи відстоювання своїх прав закарпатцями були за межею можливого, оскільки політична система чітко контролювалася центром, то в культурно-просвітницькому аспекті умови були не такі й безнадійні.

Продовження

Суспільно-політичні та соціокультурні передумови виникнення і діяльності педагогічних товариств у Закарпатті

Значний вплив на можливість професійного групування педагогічного загалу в межах фахових громадських організацій в Закарпатті мали суспільно-політичні та соціокультурні чинники. Аналіз суспільного розвитку краю в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття формує чітку картину передумов, які сприяли цьому. Складовими такого бачення виступають соціально-політичні обставини, умови загального освітнього рівня місцевого населення, можливостей тогочасної культурно-освітньої інтелігенції впливати на еволюцію освітньо-виховного простору, просвітництва в цілому. Як доводить історія, ключовий момент у генезисі створення перших культурно-просвітніх організацій в Закарпатті полягав у ролі вчителів та духовенства у цьому процесі.

Продовження