Архів теґу: Вікторія Рюль

Соціалізація дітей трудових мігрантів Закарпаття (SR№7)

obkl_SR7Переглянути

Дослідження присвячене виявленню та аналізу специфічних особливостей життєвих труднощів у процесі соціалізації дітей транскордонних трудових мігрантів на прикладі Закарпатської області. На емпіричному матеріалі доведено, що діти українських трудових мігрантів мають власну систему ціннісних диспозицій (смислів) щодо розуміння життєвих особистих та сімейних труднощів і способів їхнього долання. Видання розраховане на широке коло читачів, фахівців, державних службовців, краєзнавців. 

Автор: Вікторія Рюль 

Специфіка закарпатського заробітчанства та процесів соціалізації дітей транскордонних трудових мігрантів

У силу політико-історичних, природно-географічних, соціально-економічних чинників Закарпаття протягом останніх століть належало до регіонів з низьким рівнем розвитку продуктивних сил та індустріального розвитку, що постійно було причиною надлишку трудових ресурсів. Через це на Закарпатті історія трудової міграції сягає ще середини ХІХ століття, а проблему зайнятості працездатного населення не було повністю розв’язано навіть за часів планової економіки.

Продовження

Чергове видання НДІ політичної регіоналістики

Науково-дослідний інститут політичної регіоналістики в Ужгороді видав чергову монографію із серії «Studia Regionalistica». Автором праці «Cоціалізація дітей трудових мігрантів Закарпаття» є Вікторія Рюль, доцент кафедри соціології і соціальної роботи факультету суспільних наук УжНУ.

Продовження