Переглядів: 2935

Пізнай свій край

Закарпаття: регіон Української Держави

Закарпатська область – одна з наймолодших у сучасній Україні. Як адміністративно-територіальна одиниця вона утворена і входить до її складу з 22 січня 1946 року. Адміністративно-територіально поділяється на 13 районів, які включають 5 міст обласного значення (Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп), 11 міських, 19 селищних та 307 сільських рад (579 сільських населених пунктів). Обласний центр – м. Ужгород.

У буденній лексиці цей регіон називають Закарпаттям. Це географічна й історична територія, геополітичне положення якої називають унікальним внаслідок розташування на перехресті економічних, торговельних,  національно-культурних шляхів.

Закарпатська область розташована на крайньому заході України. На північному сході, сході і південному сході межує зі Львівською та Івано-Франківською областями, а на північному заході, заході і півдні кордони області виступають державним кордоном України загальною протяжністю 467,3 км, у тому числі з Польщею – 33,4 км, Словаччиною – 98,5 км, Угорщиною – 130,0 км та Румунією – 205,4 км. Входячи з останнього в Закарпатській області є 19 пунктів переходу кордону сусідніх держав.

Площа Закарпаття становить 12.8 тис. км², або 2,1% території України і є однією з найменших серед областей Західного регіону, займаючи 11,6% його території.

У Закарпатті протікає близько 9,5 тис. потоків і річок, в основному гірських. Влітку середня температура становить плюс 21 °С, а взимку – мінус 4°С. Вегетаційний період на низовині триває до 230, у передгір’ях – 210 – 230, а у горах – 90 – 210 днів.

Майже 80% території Закарпатської області займають гори, серед яких найвища точка України – гора Говерла (2061 м). Найбільше багатство регіону – ліси, які вкривають більше половини території області. Породний склад лісів представлений з бука, ялини, ялиці, дуба, явора, ясена. Щорічна заготівля деревини становить близько 1 млн. м².

Мінерально-сировинна база Закарпатської області нараховує понад 220 родовищ більш як 30 видів корисних копалин, серед яких кам’яна сіль, каолін, мармур, поліметали, алуніти, перліти, цеоліти, ліпарити, барити. Ґрунти регіону оцінюються як середньородючі з неглибоким гумусовим горизонтом та високою кислотністю.

В економіці краю вагому частину займають такі види господарської діяльності, як заготівля та переробка деревини, харчова та легка промисловість, машинобудування, санаторно-курортне обслуговування і туризм, сільськогосподарське виробництво. Головними видами сільськогосподарської продукції є картопля, різноманітні ягоди, виноград, у яких область є самодостатньою.

Виробнича інфраструктура Закарпаття представлена розгалуженою транспортною мережею, яка включає залізничний, автомобільний, повітряний та трубопровідний транспорт. В Ужгороді діє аеропорт. Крім того, через область зі сходу на захід протягнуто цілу мережу магістральних транснаціональних газо- та нафтопродуктопроводів.

У Закарпатській області функціонує розвинена система зв’язку, міжнародна система телефонної комунікації, комп’ютерного, мобільного зв’язку, світова мережа Інтернет.

Закарпаття є курортним регіоном. Мінеральні та термальні води краю за своїм хімічним складом і лікувальними властивостями не поступаються відомим водам Кавказу, Чехії, Франції. В області вивчено понад 700 водопроявів у складі 67 основних родовищ мінеральних вод. Із 36 типів мінеральних вод країни 32 знаходяться на Закарпатті.

Закарпаття має сприятливі умови і потенціал для подальшого розвитку туризму і рекреації європейського рівня. Набуває розвитку сільський зелений туризм, який позитивно впливає на соціально-економічне становище   сільських населених пунктів. У регіоні зареєстровано понад 2000 пам’яток історії, культури та архітектури, проводяться заходи з їх збереження.

Закарпатська область є привабливою для інвестицій. У краї працюють підприємства відомих світових фірм – З АТ «Єврокар», ТОВ «Гроклін-Карпати», ТОВ «Ядзакі Україна», ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед». Значні інвестиції вкладено у підприємства машинобудування, з виробництва деревини та виробів з неї, харчової промисловості.

Область має умови для розвитку енергозабезпечення за рахунок гідроенергетичного потенціалу річок, цінних родовищ.

Чисельність наявного населення області на 1 січня 2010 р. становила 1244,8 тис. осіб, що становить 2,7% населення України. За його чисельністю область серед інших регіонів займає 17, а за середньою густотою (97,6 осіб на км) – 8 місце. У сільській місцевості проживає 62,8% населення. Рівень загальної народжуваності склав 14,6% і є одним з найвищих серед регіонів країни. Кількість населення у віці 15 – 70 років дорівнює 922,3 тис., у т.ч. економічно активне населення працездатного віку – 546,1 тис. осіб. Чисельність зайнятого населення становить 524,7 тис. осіб. Середня тривалість життя закарпатців становить 68 років, зокрема жінок – 73, чоловіків – 64 роки.

Географічне розташування краю і визначає наявність серед його населення досить великої кількості національних меншин. У Закарпатській області проживають громадяни близько ста національностей та етнічнх груп, у тому числі 80,5% українців, 12,1% – угорців, 2,6% – румунів, 2.5% – росіян.

Багатонаціональний склад населення регіону зумовив його поліконфесійний характер. У регіоні зареєстровано чисельні релігійні організації різних конфесійних напрямів і віросповідань. Етноконфесійні спільноти найбільш характерні для єврейського населення, німців, словаків, румунів, угорців. Для них, згідно з власними історичними, етнокультурними та канонічними й обрядовими традиціями, створено нормальні умови і можливості задоволення релігійних потреб.

Запрошуємо Вас пізнати Закарпатський край, його історію та сьогодення в історичному, політичному та культурному проявах…

Історія:

Політика:

Культура: