Переглядів: 475 | 31.01.2020 - 08:16

Російсько-українська війна очима американців: відгук на монографію молодого ужгородського вченого…

Офіцинський Ю. Сучасна російсько-українська війна (за матеріалами газети «The New York Times» 2013 – 2017 років) / Національна спілка краєзнавців України. Ужгород: РІК-У, 2018. 312 с.

Віктор БЕДЬ, доктор богословських наук, доктор юридичних наук, професор, ректор Карпатського університету імені Августина Волошина (Ужгород)

Пропонована монографія вийшла під грифом Національної спілки краєзнавців України і складається зі вступу, п’ятьох розділів, висновків, списку джерел, додатків. Розділи називаються: «Сучасна війна Росії проти України: історіографічні, джерелознавчі та методологічні аспекти»; «Революція гідності (листопад 2013 – лютий 2014 рр.)»; «Початок російського вторгнення в Україну»; «Розгортання російської агресії в український Донбас»; «Військово-політична ситуація на Донбасі у вересні 2014 – грудні 2017 рр.». Ілюстративний матеріал розміщено в тексті та відбито у покажчику. Для зарубіжного читача подано англомовний зворот авантитулу, зміст, розширену анотацію.

У монографії відображено результати наукових досліджень, які виконані автором на кафедрі історії України Ужгородського національного університету в рамках підготовки курсових і дипломної робіт під час навчання на бакалавраті та в магістратурі за спеціальністю «Історія та археологія». Нині ж Юрій Офіцинський є здобувачем освітнього ступеня доктора філософії за спеціальністю «Історія та археологія» денної форми навчання Ужгородського національного університету, за сумісництвом працює вчителем історії Приватного ліцею «Гірчичне зерно» в Ужгороді.

Як відомо, сучасна російсько-українська війна відразу потрапила в поле наукових інтересів істориків всього світу. У книзі її абсолютно логічно трактовано в контексті глобальних викликів і загроз, довгострокових наслідків для всіх країн західної цивілізації. 

Об’єктом дослідження монографії стала політична ситуація в України на тлі міжнародних відносин від листопада 2013 року до грудня 2017 року, за яких відбулася цілеспрямована підготовка і повномасштабне російське військове окупаційне вторгнення де-факто на українську територію в межах історико-етнографічних регіонів Крим і Донбас.

Для автора метою стало здійснення аналітичної реконструкції процесу розгортання і перебігу російської агресії в Україні в лютому 2014 – грудні 2017 років у цілісному вигляді та у тісному взаємозв’язку з Революцією гідності, що їй передувала як спротив повзучій «мирній окупації», на основі наведених фактів й оцінок на сторінках провідної американської газети “The New York Times”.

Головним джерелом для вивчення обраної теми стали публікації якісної світової періодики, насамперед – найстарішої щоденної газети США «The New York Times». У ній працює 1,3 тис. журналістів, а сама газета належить до найпливовіших видань сучасності. Новини на її веб-сайті, що має три версії: англо-, іспано- і китайськомовну, щоденно читає понад 2,6 млн електронних передплатників, а протягом місяця близько 130 млн осіб з усього світу. Загалом Юрій Офі-цинський проаналізував понад чотириста пуб-лікацій, що побачили світ в електронній та друкованій версіях «The New York Times».

Автор справедливо відзначив, що для Заходу очевидним є те, як авторитарно-реваншистська Росія цілеспрямовано прагне розширити «життєвий простір» («русскій мір») коштом Української держави, спричинивши деструкцію, що позначається термінами «конфлікт», «криза», «агресія», «інтервенція», «окупація», «анексія», «війна». Водночас російській суспільній думці притаманні дві течії: великодержавна й об’єктивно-реалістична (антиімперіалістична). «Великодержавникам» до вподоби традиційні положення антизахідництва, «збирання земель» на уявних просторах «русского міра», де Україна – російський сателіт і зменшена територіально, без Криму. «Об’єктивісти» заперечують постулати Кремля про «внутрішній конфлікт», «громадянську війну» в Україні, акцентують на прихованих аспектах російської агресії та на праві Української держави розвиватися у руслі перевірених часом цінностей об’єднаної Європи.

Науковий консультант цієї монографії, що вийшла під грифом Національної спілки краєзнавців України, – Олександр Реєнт, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України. Рецензенти – Олександр Удод, доктор історичних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; Володимир Баран, доктор історичних наук, завідувач кафедри нової і новітньої історії України Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки; Михайло Делеган, кандидат історичних наук, заступник директора Закарпатського краєзнавчого музею ім. Т.Легоцького.

Окремо відзначимо, що пропонована монографія належно представлена у загальнодержавних і регіональних медіа, зокрема на сайтах і сторінках у соціальній мережа Фейсбук Інституту історії України НАН України і Національної спілки краєзнавців Укра-їни. За участі автора відбулися публічні презентації цього видання перед учителями історії в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти 10 жовтня 2018 року (модерувала захід завідувач кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Марія Баяновська) і перед читачами Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Федора Потушняка 20 вересня 2018 року (модераторка – Лариса Капітан, доктор історичних наук, професор кафедри історії України Ужгородського національного університету).

Монографія Юрія Офіцинського «Сучасна російсько-українська війна (за матеріалами газети «The New York Times» 2013 – 2017 років)» активно використовується в навчальному процесі Карпатського університету імені Августина Волошина при викладанні історії України на бакалавраті за всіма ліцензованими спеціальностями.

Це видання є вельми потрібним і корисним ученим, викладачам і здобувачам вищої освіти, учителям та учням загальноосвітніх шкіл, суспільним діячам, усім, хто шанує минуле і вболіває за майбутнє України. Саме тому воно представлено також у довідкових книгознавчих виданнях (див.: Книга Закарпаття: анотований каталог видань 2018 року. Ужгород: РІК-У, 2019. С. 23). Крім друкованого варіанту рецензованої монографії, у вільному доступі її електронна версія. Зокрема, із повним текстом книжки можна ознайомитися на офіційному сайті Національної спілки краєзнавців України: http://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2018/08/vijna2014.pdf.