Категорія: Інфоклуб “Політична Просвіта”

Переглядів: 117

Громадські організації готові до публічної співпраці в рамках Громадської ради при Закарпатській ОДА

29 квітня 2021 року, представники громадських організацій Закарпаття “Вільний соціум”, “Радіоекологія Карпат” і “Агенція досліджень регіонального соціуму “Карпатія” стали членами Громадської ради при Закарпатській обласній державній адміністрації на 2021 – 2023 роки. У цій регіональній структурі названі громадські організації об’єднують свої кадрові та ресурсні можливості у спільній роботі в комісії з питань розвитку системи публічних сервісів і послуг. Цим самим заявлено про готовність до комунікації та взаємодії з усіма рівнями публічної влади й інституціями громадянського суспільства з метою сприяння розвитку регіону й пожвавлення державотворчих процесів у всіх сферах людської життєдіяльності й еволюції демократії та громадянського суспільства в Україні.

Виходимо з того, що в умовах євроінтеграції, децентралізації та руху України до моделі соціальної держави, існує значний попит на трансформацію системи публічних сервісів і процедур надання послуг (адміністративних, соціальних, електронних тощо), і в цьому процесі держава й громадянське суспільство повинні бути солідарними. Закарпатська область у цьому відношенні потребує особливої уваги, оскільки тут існують значні інфраструктурні, екологічні, кадрові (людський потенціал) та інші проблеми. Відтак, вбачаємо серед пріоритетних наших завдань інформування громадян про систему зручних публічних сервісів, про надання і моніторинг ефективних послуг, про їх якісні зміни, трансформації, діджиталізацію та інше. Важливою складовою роботи вважаємо консультування органів місцевого самоврядування й відповідних управлінь і департаментів Закарпатської ОДА щодо сприяння розширенню інфраструктури, масштабів і географії публічних сервісів та послуг, інституційного, кадрового і матеріального їх забезпечення. Уже найближчим часом запрацює інтернет-сайт «Вільний соціум» про публічні сервіси та послуги, плануються інші заходи.

Упевнені, що комунікація громадян і органів публічної влади в сервісно орієнтованому напрямку сприятиме загальному благу!

Спільна заява ГО «Вільний соціум», ГО «Радіоекологія Карпат», ГО «Агенція досліджень «Карпатія»

Ужгород, 29 квітня 2021 р.

Українська наука в гонитві за «красним слівцем», а не реальністю…

Сьогодні вираз «реформування наукової сфери» звучить уже як невиліковний діагноз, що сприймається науковцями як безпорадність і байдужість головного донора – держави, який не прислуховується до симптомів пацієнта (науковців). На жаль, вже багато років українська наука переважно перебуває в епіцентрі «слова», а не «діла». Загалом тут закладено чимало ризиків, вирішення яких «все і одразу» неможливе. Адже надто відчутними є наслідки значно раніше прийнятих негативних рішень функціонерами «не від науки». Тому, як на мене, є дві ключові проблеми, які руйнують і так кволу основу національної науки – моральна і матеріальна.

Перша – це психологічне нищення «класу» науковців, їхнього творчого потенціалу та професійної мотивації. Інтелектуальні потуги української науки відомі у всьому світі. Доказом цього є чисельні відкриття, які прислужилися людству. Ще одним доказом цього, на жаль негативним, є масова еміграція кращих наукових кадрів за кордон внаслідок неспроможності держави забезпечити адекватний (навіть психологічно) розвиток науки та її творців. Українська влада ж і далі притримується тенденції на формальну підтримку творчого потенціалу національної науки.

Друга проблема взаємопов’язана з першою. Це тотальне цілеспрямоване зменшення матеріальної підтримки науковців та фінансування наукових проектів, науки як такої з боку влади. Остання завжди знаходить «вмотивовані» підстави для відповідного позиціювання з наукою, однак щоразу позитивних наслідків не відчувається. Адже програють всі – як наука, так і держава в цілому. Відтак наноситься комплексний удар по всім науковим сферам, що ліквідовує саму парадигму існування наукових шкіл, напрямів, елементарних майданчиків для її розвитку тощо. Відтак, на проблеми навколо науки не можна дивитися відособлено, з точки зору якогось вузького питання, що ніби має пріоритетне лише сьогодні значення. Принаймні вони мають бути тісно пов’язані між собою й відчувати взаємозалежність у вирішенні більш комплексних чи глобальних проблем.

Зрозуміло, що держава повинна виділяти пріоритети. Так було, є і, очевидно, буде. Але сьогодні їхнє визначення звучить як вирок для багатьох наукових напрямів, спеціальностей, яких немає у даній ситуативній вибірці. Більше того, як показав час, пріоритети, що десятиліттями маніпулятивно визначалися владою, врешті були хибними, незрозуміло за якими критеріями, а скоріше хаотично, позначені.

Не хотілося б, щоб реформування системи української фахової наукової періодики мало такі ж тенденції. Але, вочевидь, цей процес уже запущено. Сучасні популісти у владі актуальність освіти і науки в українському суспільстві, на жаль, далі доводять до абсурду. Очевидно, вони апелюють власним життєвим досвідом, а не світовими практиками й прагматикою реального стану в національній науці. І я не думаю, що документ «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» у такій редакції, яку зараз активно обговорює наукова спільнота України стане рятівним колом для всієї науки чи конкретних науковців. Скоріше навпаки. Закладений базовий поділ на категорії фахових видань не адаптований до реального стану справ у сучасній науці й може лише поглибити цілу низку проблем пов’язаних з її розвитком.

З приводу цього маю деякі власні міркування. Найперше, пропонований поділ фахових наукових видань за відповідними кваліфікованими категоріям («А», «Б»…) не враховує принципів демократичної освіти і науки. Це стосується того, що існує очевидна несправедливість по відношенню до реалізації свого наукового потенціалу, скажімо для гуманітарних і природничих напрямів. Така нерівноправність шкодить перспективам соціогуманітарного спрямування, увага до якого сьогодні потребує особливої підтримки держави і є морально-психологічним запитом громадянського суспільства. Натомість, через зайву бюрократичність і надмірну комерціалізацію проекту, що прикривається модерною інновацією та реформуванням, він є нищівним ударом по всій системі наукової періодики.

На сьогодні кількість наукових видань зі згаданого напряму, які мають шанс потрапити до категорій «А» і «Б» надзвичайно обмежена. Зрозуміло, що у пропонованій редакції документу за основу взяті критерії зарубіжних баз даних та можливості визначення їх наукової значимості за формальним принципом індексування у провідних зарубіжних наукометричних базах даних, скажімо Web of Science та Scopus, які є комерційними проектами. Однак їхні критерії сьогодні є штучно завищені й не відповідають реальному стану розвитку національної науки та її залежності від соціально-економічних й інших факторів. У такій ситуації найцинічнішим виглядає рішення про виключення більшості діючих національних наукових видань із переліку фахових «без права поновлення», що вважаємо не припустимим.

Переконаний, що в сучасній ситуації в Україні питання фаховості періодичних наукових видань має вирішуватися за поміркованими, а не кабінетними радикальними методами, які скоріше нагадують гонитву за модою, а ніж об’єктивне бажання допомогти вивести українську науку на належний рівень розвитку. Думається, найперше, слід встановити рівноправні міждисциплінарні умови розвитку наукових напрямів. Адже за останні роки, також на основі владної «пріоритетності», профільними міністерствами було значно розширено базу даних різноманітних спеціальностей, із яких сьогодні продовжує відбуватися освітньо-кваліфікаційний відбір кадрів, а також підведено під них науково-дослідну складову. У вищих навчальних закладах не тільки збільшився перелік спеціальностей, із яких громадяни мають право здобувати освіту, а й розширилися можливості фіксації та оцінки наукових здобутків спеціалізованими радами. У такій ситуації різке скорочення фахових наукових видань виглядає не тільки нелогічним, а й абсурдним. Це при тому, що основне навантаження (ні моральне, ні матеріальне) за ведення видавничої діяльності держава (влада) сьогодні не несе. Уся відповідальність, у тому числі за якість наукової продукції, лежить на редакційних колегіях та установах, при яких наукова періодика діє. Це повністю вписується у базове розуміння демократичної освіти і науки, тим більше закріпленої законодавчо у розрізі автономії навчальних і наукових закладів.

Науковець теж має право обирати собі наукові фахові видання на свій розсуд. Він сам врешті-решт несе, як і було завжди, відповідальність за результати своєї наукової роботи. Обмеження вибору породжує значні проблеми особистісного професійного зростання кваліфікованого науковця, зменшує можливості апробації власних здобутків. Крім того, воно значно підвищує рівень загрози корупційного характеру, з чим так активно сьогодні боряться освітні функціонери.

На мою думку, також не враховано й позитивного досвіду процесу видання наукової фахової періодики, яка, хочу наголосити, стала продуктом не стільки державних стандартів, скільки авторських, творчих, інтелектуальних проявів науковців на місцях – у кожному навчальному закладі, науковій установі, редакційній колегії.

Виходячи із реалій, на наш погляд, варто вибудувати систему наукових фахових періодичних видань відповідно до існуючих спеціальностей, де є відповідні фахові кадри, що забезпечать якісну роботу редакційних колегій. Можна було б встановити адекватні сучасним реаліям категоріальні обмеження в кожній зі спеціальностей, забезпечивши таким чином рівноправність у науково-фаховому просторі для кожної з них. Найкращі наукові фахові видання таким чином могли б конкурувати між собою, а науковець мав би можливість обирати кращу платформу для презентації та апробації своїх науково-дослідних здобутків і наукових міркувань. Це при тому, що найякісніший національний фаховий видавничий продукт і так спокійно може претендувати на включення до переліку зарубіжних наукометричних баз даних. Разом із тим, це б не позбавило фахівців інших (навіть «непріоритетних») наукових напрямів від комплексного розвитку та індивідуального професійного зростання, а наукове видання – статусу фахового. А час невдовзі сам розставить все по місцях і відсіє непотрібні українській науці інституції. Ось тут вже потрібними будуть контролюючі функції влади, яка повинна не ситуативно й вибірково, а на основі публічних та загальноприйнятих критеріїв принципово реагувати на порушення чи недотримання науковцями «правил гри».

Відтак, у цьому контексті дискусії, нагальною проблемою національного розвитку науки бачимо нині зрівняння стартових можливостей для всіх наукових напрямів соціогуманітарного та природничого профілів, їх належного морально-психологічного й матеріально-фінансового обслуговування владою на всіх рівнях, а не гонитву за модою і комерціалізацією науки в невідповідних для цього соціально-економічних умовах.

Маріан ТОКАР

Відбулась підсумкова презентація проекту про протидію етнічній дискримінації та антисемітизму

IMG_483723 червня в Ужгороді проведено фінальну конференцію-презентацію продуктів проекту, яка підвела підсумки тематичного гранту «Боротьба з етнічною дискримінацією та антисемітизмом в Закарпатті», що здійснювався за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні громадською організацією «Агенція досліджень регіонального розвитку «Карпатія» впродовж 2017 – 2018 років. За задумом організаторів цей захід підсумував спільну роботу партнерів за рік. Для широкої аудиторії було презентовано проектні складові, оглянуто хід занять з цільовою групою, роботу над прикінцевими продуктами тощо. Присутні мали можливість пересвідчитися в актуальності досліджуваної проблеми й ефективності точкових заходів для реалізації перспективних планів щодо подолання ймовірних негативних факторів у суспільно-політичному житті регіону.

продукти-001Ключова частина заходу була присвячена презентації прикінцевих продуктів проекту – навчально-методичного посібника «Пізнання змінює сприйняття», документальної кінострічки «Щедрість Срібної Землі» і тематичних плакатів.

У обговоренні змісту книжки взяли участь автори праці (Маріан Токар, Оксана Савко, Кристина Червеняк, Євген Ясінський), а також гості, представники місцевої влади, інших громадських організацій. Також пройшла дискусія після перегляду прем’єрного показу кінофільму, яка продемонструвала Закарпаття як толерантний і мирний регіон (окрема подяка кіноконсультанту Олександру Герешку, співачці Мирославі Копинець за наданий музичний супровід, а також тим, хто озвучував і перекладав текст Наталії Сватюк, Наталії Осадчій, Ніколетті Мегелі, Інгрід Мацко, Мирославу Горвату, Шалому Ієзе з Руанди, Віктору Анаго-Аманзе зі США та Самуєлю Чісом з Нігерії). Під час жвавого обговорення сюжету фільму було висловлене бажання присутніх подати стрічку для широкої аудиторії глядачів через мережу Інтернет. Презентовано розроблені командою проекту антидискримінаційні плакати.

IMG_4709У роботі підсумкової конференції взяли участь представники місцевої влади, вчені, викладачі і студенти Ужгородського національного університету, учителі та вихователі загальноосвітніх навчальних закладів, громадські діячі. Теми виступів стосувалися широкого спектру етнонаціональних відносин у регіоні та Україні.

IMG_4700У підсумку учасники висловили задоволення проведеним спільним часом і подякували грантодавцям та команді проекту за можливість взяти участь у роботі над актуальною проблемою. Слоган проекту – «Пізнання змінює сприйняття» – повністю виправдав себе у процесі роботи. Також було акцентовано увагу на ефективності прикінцевих продуктів, які знайдуть свою аудиторію і матимуть практичне застосування. Завдяки участі у проекті цільова група збагатила свої знання з проблем протидії етнічній дискримінації та антисемітизму в регіоні. Учасникам проекту було урочисто вручено сертифікати грантової програми.

IMG_4680Загалом, проект включав двоетапні публічні заходи для цільової групи (5 навчально-інформаційних семінарів і 3 тренінги-практикуми), просвітницькі заходи серед учнівської та студентської молоді в рамках громадської просвітницько-інформаційної платформи «STOP дезінформації! Ні расово-національній дискримінації та антисемітизму», робочі зустрічі з представниками місцевої влади, просвітницько-інформаційну медіапідтримку тематики проекту в ЗМІ, а також підготовку і видання тематичного навчально-методичного посібника, виготовлення документальної кінострічки й розробку та друк тематичних антидискримінаційних плакатів. Відповідно учасники проекту з усіма завданнями справилися успішно.

Маріан Токар, координатор проекту, голова ГО «Агенція досліджень регіонального соціуму «Карпатія», Ужгород

В УЖГОРОДІ ЗАВЕРШИЛИСЯ НАВЧАЛЬНІ «АНТИДЕЗІНФОРМАЦІЙНІ» ЗАНЯТТЯ ПЕДАГОГІВ. Проект «Боротьба з етнічною дискримінацією та антисемітизмом в Закарпатті» увійшов у фінальну стадію

IMG_4088Останньої суботи квітня в Ужгороді завершилися двоетапні публічні заходи для закарпатських учителів і вихователів, які складалися з щомісячних п’яти навчально-інформаційних семінарів та трьох тренінгів-практикумів. Вони проходили під головуванням ГО «Агенція досліджень «Карпатія» в рамках проекту «Боротьба з етнічною  дискримінацією та антисемітизмом в Закарпатті» за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

IMG_4062Заключний семінар був присвячений темі «STOP дезінформації! Творимо громадянське суспільство разом!» і об’єднав думки в дискусії з приводу проблем сучасного розвитку громадянського суспільства у поліетнічному Закарпатті. До участі в заході запросили депутата Ужгородської міської ради й лідера «Об’єднання ромів Ужгорода» Мирослава Горвата, який поділився роздумами про сучасне життя, проблеми, освітньо-виховні тенденції ромського населення в регіоні. Разом із своїм заступником Петром Габрином він підготував і озвучив доповідь на тему «Освіта ромської молоді Закарпаття: досягнення та проблеми», яка викликала палку дискусію серед присутніх.

IMG_4151Не менш емоційним видалося обговорення доповіді магістра політології Ужгородського національного університету Микити Найгебавера, котрий виніс на розсуд учасників і гостей проекту питання нового освітнього законодавства, комеморації та реакції на це громадянського суспільства, зокрема й представників різних національних меншин.

Традиційно попрацювали тренери Кристина Червеняк, Євген Ясінський, котрі подали аспекти розвитку громадських інститутів національних меншин Закарпаття та їх роль у захисті прав національних меншин, а також виховання толерантної особистості в полікультурному регіоні.

IMG_4153Координатор проекту Маріан Токар висловив судження з приводу вразливості та соціально-психологічного дискомфорту етноспільнот Закарпаття й підвів підсумки майже річної діяльності проектної команди. Зокрема, говорилося про фінальну стадію підготовки продуктів проекту, презентація яких відбуватиметься у червні. Насамперед мова йшла про навчально-методичний посібник, який уперше подає педагогам рекомендації та сценарії практичних занять, вправ, ігор для шкільної і студентської молоді максимально адаптовані до умов поліетнічного середовища Закарпаття, а також про документальний відеофільм, тематичні плакати.

То ж, невдовзі освітньо-виховний простір краю поповниться актуальним і потрібним для сучасного розвитку багатонаціонального соціуму продуктом, який черговий раз доводить, що Закарпаття – мирний і толерантний регіон!.

Інфоклуб «Політична Просвіта»

Агенція досліджень «Карпатія»: п”ятирічний досвід громадської діяльності (2012 – 2017)

20229213_1508528535871486_9098602603655896_nГромадська організація «Агенція досліджень регіонального соціуму «Карпатія» святкує свій перший маленький ювілей – 5 років. За цей час зроблено чимало цікавих та потрібних для Закарпаття справ. Вони стосувалися переважно вияснення та публічного обговорення громадської думки закарпатців щодо різноманітних буденних проблем сучасності, видання наукової та популярної літератури, переведення стародрукованих видань (збірники, книжки, газети, журнали) в цифрову форму, участі у міжнародних та українських грантах. Продовження

Відбудеться презентація антидискримінаційного проекту

Презентація КАРПАТІЯ рррр29 липня в Ужгороді за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні відбудеться презентація грантового проекту, який спрямований на протидію дезінформації щодо етнічної дискримінації та антисемітизму в Закарпатті.

ГО «Агенція досліджень регіонального соціуму «Карпатія» разом із партнерами познайомлять присутніх із програмою заходів і стратегією роботи проектної команди. Буде представлено методи реалізації проекту й очікувані результати.

logo_DISГрант «Боротьба з етнічною дискримінацією та антисемітизмом в Закарпатті», який здійснюється в рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, має на меті сприяти відповідальній мотивації виховання педагогами в учнівської, студентської молоді демократичних цінностей, взаємоповаги, толерантності, терпимості до представників різних національностей, а також підтримку позитивного іміджу Закарпаття як толерантного поліетнічного регіону.

Захід розпочнеться в суботу, 29 липня, о 10 годині в залі готельно-ресторанного комплексу “Ізумруд”. Запрошуються представники громадськості та ЗМІ.

Інфоклуб “Політична Просвіта”

Досвід проекту «InovEduc» на фоні міжнародної співпраці громадських та державних інституцій

logo_inoveduc_positive_transparent_800px (1)Про грантову програму «InovEduc», до якої українська сторона була залучена завдяки ініціативи наших словацьких партнерів, варто говорити як про можливість набуття прекрасного досвіду використання інноваційних технологій у навчальному процесі. При цьому, найважливіше значення проекту «InovEduc» вбачаємо у комплексному і модерному підході до історико-культурної спадщини, традицій та суспільних цінностей, а також у використанні інноваційних методів навчання як сучасного ресурсу для зміцнення і подальшого розвитку міжнародної співпраці, а найголовніше – як унікальна можливість реалізувати модерні підходи до вдосконалення навчального процесу, сприяти усуненню психологічних бар’єрів між громадянами суміжних регіонів, зокрема таких, що фокусуються в межах прикордоння Словаччини та України, України та зони ЄС. Продовження

В Ужгороді відбулась заключна презентація словацько-українського проекту “InovEduc”

IMG_652024 квітня в Ужгородській лінгвістичній гімназії ім. Т.Г. Шевченка відбулась презентація результатів проекту “Інноваційні методи в освіті для підтримки партнерства – “InovEduc”, який здійснювався за підтримки благодійного механізму Норвезьких фондів, що залучив до партнерства Уряд Словацької республіки, Панєвропейський університет в Братиславі, громадські організації “Центр європейської політики (Братислава) і “Агенцію досліджень регіонального соціуму “Карпатія (Ужгород), Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, Лінгвістичну гімназію імені Т.Г.Шевченка Ужгородської міської ради та ін. Продовження

«InovEduc» проводить заключні презентаційні акції…

17492426_1862150384066901_141064901558250838_oУ місті Михайлівці (Словаччина) 4 – 5 квітня відбулася заключна наукова конференція «Інноваційні методи в освіті та дослідженнях – 2017», яка за планом є серед підсумкових акцій проекту «Інноваційні методи навчання для підтримки партнерства –  «InovEduc». Проект реалізовувався за підтримки Норвезьких фондів у рамках транскордонного співробітництва SK08 («Словаччина – Україна: співробітництво через кордони», «Гранти ЕНР і Норвегії – Спільною працею до спільних цінностей»). Бенефіціаром проекту (CBC01008) є Панєвропейський університет у Братиславі разом зі своїми фінансовими партнерами – Центром європейської політики в Братиславі та Громадською організацією «Агенція досліджень «Карпатія» в Ужгороді. Також партнерами в проекті виступили Генеральне консульство в Ужгороді, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, Ужгородський національний університет, Євангелістська об’єднана школа в Пряшеві, Ужгородська лінгвістична гімназія імені Т.Г. Шевченка, Методичний та педагогічний центр в Братиславі, Інститут етнології САН, Братислава та IMSA Коледж Компані AS (Норвегія). Продовження

«Інноваційні методи навчання для підтримки партнерства – «InovEduc» поєднує в собі сучасну освіту та інформаційно-комунікаційні технології…

norway-grants-logo (1)ВСТУП

Проект «Інноваційні методи навчання для підтримки партнерства –  «InovEduc» поєднує в собі сучасну освіту та інформаційно-комунікаційні технології. Його мета полягає в тому, щоб поліпшити методи навчання по обидва боки кордону країн Словаччини – України. Завдяки посередництва новітніх методів 3D-контенту з використанням віртуальної та доповненої реальності, а також створенням інноваційними методами робочих зошитів для вчителів проект пропонує унікальний набір інструментів для навчання. Продовження

  • Сторінка 1 з 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >