Категорія: Доступні матеріали для завантаження

Переглядів: 1358

Методичні матеріали до вивчення дисципліни “Порівняльно-конституційне право”. Ален Панов

1Видання присвячене ключовим аспектам державного права зарубіжних країн. Зміст спрямований на вивчення студентами тих вищих навчальних закладів, профіль спрямування яких націлений на юриспруденцію та міжнародні відносини. Курс має предметом дослідження діючий конституційний (державний) лад зарубіжних країн, але водночас тісно пов’язаний з історико-філософськими дисциплінами, перш за все з «Теорією держави і права» та «Історією держави і права зарубіжних країн». Стосовно останньої, «Державне право зарубіжних країн» є її логічним продовженням, яке підсумовує розгляд державного устрою окремих країн на сучасному етапі їх розвитку.

Переглянути або Завантажити

Державне право зарубіжних країн. Ален Панов

3Державне право зарубіжних країн викладається в якості основної дисципліни у вищих навчальних закладах, профіль спрямування яких націлений на юриспруденцію та міжнародні відносини. Предмет курсу полягає у вивченні основних інститутів державного та суспільного ладу окремих зарубіжних країн на узагальненому та конкретизованому рівнях. З огляду на це дисципліна поділяється на загальну і особливу частини. Новизною цієї програми курсу є дослідження країн, які, як правило, залишаються поза увагою при вивченні даної дисципліни (Південна Америка, Африка, “некласичні ” країни Азії тощо).  

Переглянути або Завантажити

Основи країнознавства (Європа). Ален Панов

Osnovi-krainoznavstva-1Курс “Основи країнознавства держав Європи” являє собою комплексний вид навчальної дисципліни. Комплексність його проявляється в тому, що предмет дослідження країнознавства знаходиться на стику кількох наук: правознавства, історії, географії. Мета курсу полягає у всебічному вивченні сучасних держав Європи, а саме: географічного положення, етапів їх історичного розвитку, сучасної форми державного правління і територіального устрою, економіки. Навчальний посібник знайомить із детальним описом географічних, історичних та правознавчих реалій європейських країн.

Переглянути або Osnovi-krainoznavstva

Дипломатична і консульська служба. Ален Панов

6Дипломатична і консульська служба – це теоретико-практична навчальна дисципліна, яка викладається для студентів-міжнародників. Курс розглядає наступні блоки проблем:1. Дипломатичні відносини: поняття та технологія їх здійснення. 2. Консульство – спеціальний інститут дипломатичних відносин. 3. Привілеї та імунітети – основа статусу дипломата та консула. 4. Дипломатична служба в Україні – зміст, поняття, завдання, структура.   5. Консульська служба – спеціальний вид дипломатичної служби.

Переглянути або Завантажити

Державне (конституційне) право зарубіжних країн. Ален Панов

2Державне право зарубіжних країн викладається як основна дисципліна у вузах, профіль спрямування яких націлений на юриспруденцію та міжнародні відносини. Хоча курс вважається галузевою дисципліною, яка має предметом дослідження діючий конституційний (державний) лад зарубіжних країн, він тісно пов’язаний з історико-філософськими дисциплінами, перш за все з “Теорією держави і права” та “Історією держави і права зарубіжних країн”. Стосовно останньої, “Державне право зарубіжних країн” є її логічним продовженням, яке підсумовує розгляд державного ладу окремих країн на сучасному етапі їх розвитку.

Переглянути або Завантажити

Основи країнознавства. Південна Америка. Ален Панов

Pivdenna-Amerika-1Навчальна дисципліна «Основи країнознавства» займає одне з найважливіших місць у системі суспільних дисциплін. Вона дає можливості набути чи поглиблювати знання з основ державного ладу, політичної та економічної географії, історії окремих країн, що в свою чергу значно розширює світогляд студентів, учнів, а також інших набувачів інформації. В запропонованому посібнику розкриваються основні параметри країн Південної Америки – регіону, який на сьогодні знаходиться на стадії динамічного розвитку в багатьох сферах суспільного життя.

Переглянути або Завантажити

Світ політології. Микола Вегеш, Юрій Остапець

Svit-politologiji-1До книги завідувача кафедрою політології, доктора історичних наук, професора Миколи Вегеша і кандидата політичних наук, доцента Юрія Остапця «Світ політології» ввійшли цілий ряд окремих видань, опублікованих протягом 1998-2006 рр. Зокрема, навчальні посібники «Основи політичної науки», «Західна геополітика в іменах», праці «Політологія в Ужгородському національному університеті», «Болонський процес і політологія», навчально-методичні рекомендації «Як писати наукову роботу». До книги також ввійшли навчальна програма нормативного курсу «Основи політології» та вибрані тестові завдання, які підготували до друку викладачі кафедри. Всі видання авторами перероблені та допрацьовані.  

     Переглянути або Завантажити

Освітньо-виховні проблеми національних меншин Закарпаття. Володимир Сагарда, Маріан Токар, Володимир Фернега

Освітньо-виховні-проблеми

У виданні зібрано, опрацьовано й проаналізовано матеріали, що стосуються освітньо-виховних проблем національних меншин Закарпаття. На основі історичних даних і сучасних досліджень подаються регіональна характеристика етнічного складу населення, стан та динаміка розвитку освіти національних меншин на різних рівнях системи освіти. Робиться спроба аналізу кадрового та навчально-методичного забезпечення шкіл нацменшин Закарпатської області. У додатку пропонується низка державних документів, які торкаються забезпечення прав і свобод національних меншин в Україні.

Переглянути або Завантажити

Карпатська Україна в контексті українського державотворення. Микола Вегеш, Маріан Токар, Михайло Басараб

Карпат
У навчально-методичному посібнику системно висвітлю­ються взаємопов’язані проблеми розвитку Карпатської України в контексті українського державотворення для широкого впровадження основних її компонентів у навчальному і виховному процесі педагогами й вихователями різноманітних навчально-виховних закладів. Матеріал дозволяє в доступній формі ввести тему Карпатської України до навчальних та виховних планів.

 Переглянути або Завантажити

“Колишутя тя, не лишу тя…”: колискові пісні. Степан Пойда

obl

У збірнику «Колишу тя, не лишу тя…» відомим українським літературознавцем Степаном Пойдою зібрано й узагальнено підбірку колискових пісень з усього Карпатського регіону. Найкращі зразки народних духовних скарбів повною мірою ілюструють багатство української душі.

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться фольклорними джерелами Закарпаття.

Переглянути або Завантажити