Категорія: 1944 – 1946 Закарпатська Україна

Переглядів: 4652

Деякі аспекти культурного життя Закарпатської України

Розвиток освіти, науки і культури Закарпаття другої половини ХХ ст. мав під собою підґрунтя глибоких традицій і навичок, закладених у цих галузях ще у 20 – 30-х роках минулого століття. І твердження окремих радянських авторів-пропагандистів про те, що у царині освіти, знань і духовності потрібно було починати з нуля не витримує ніякої об’єктивно-виваженої критики.

Продовження

Розвиток освіти в Закарпатській Україні

Розвиток освіти в краї тісно пов’язаний з історією Закарпаття, із складними політичними, економічними та соціальними умовами його перебування в складі інших держав, періодом національного відродження та возз’єднання в соборній Українській державі. На фронтах Другої світової війни ще велися жорстокі бої, а краї починалася відбудова народного господарства. Більшість існуючих шкільних приміщень були поруйновані, стали непридатними для використання, вимагали великих матеріальних та фізичних затрат, не вистачало кадрів. Продовження