Категорія: 1991 – 2013 Закарпаття в незалежній Україні

Переглядів: 2959

Політичні партії та виборчі процеси

Еволюція партійного структурування

Аналізуючи розбудову партійної структури Закарпаття можна виокремити низку етапів, пов’язаних із домінуванням тієї чи іншої партії в області. Визначальним чинником домінування політичної партії в області є партійна належність чи партійна прихильність керівників Закарпатської ОДА. Продовження

Політичне русинство

Початок 1990 року ознаменований виходом на етнополітичну арену відродженого русинського руху. 17 лютого 1990 року в Ужгороді було скликано установчу конференцію, на яку прибуло 324 делегати і 87 запрошених. На цій конференції учасниками одноголосно було вирішено створити обласне культурно-освітнє товариство карпатських русинів і прийняти Статут організації. Вже станом на 17 лютого було сформовано 5 первинних громадських осередків організації (Ужгородська міська (імені М. Лучкая), Мукачівська районна (імені О. Митрака), Свалявська районна (імені Ю. Гуци), Берегівська районна (імені О. Духновича) і Рахівська районна організації). Головою товариства став М. Томчаній, заступниками – Б. Сливка і М. Михальова. Правління організації було затверджено в складі 33 чоловік.

Продовження

Регіональна політична еліта

Регіональні політичні еліти відіграють значну роль у розвитку регіонів. Особливо це стосується управлінських та адміністратив­них еліт, які покликані формувати нормативний, бюджетний, податковий, організаційний, управлінський регіональний простір для успішної діяльності органів регіональної влади й управ­ління. Аналіз проблеми формування і функціонування регіональних політичних еліт дозволяє виявити їх специфічні особливості та тенденції творення. Регіональні еліти виступають провідни­ками загальнонаціональної політики на місцях, слугують опорою всього державного механізму. Продовження

Угорський автономістський рух

Угорська національна меншина, перебуваючи в національній та культурно-історичній опозиції до радянської влади зосередила свою увагу на збереженні національно-культурних та історичних традицій. Цьому сприяли як високий рівень національної самосвідомості, так і відмінність угорської мови від української чи російської та збереження традиційних сімейних відносин, які забезпечували міжпоколінну спадкову передачу етнічної інформації. Продовження