Архів теґу: ZaKarpatia

БОРОТЬБІ З ДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ ЩОДО ЕТНІЧНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА АНТИСЕМІТИЗМУ – ОСОБЛИВА УВАГА: ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ

4329 липня в Ужгороді за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні відбулася презентація проекту, який спрямований на протидію дезінформації щодо етнічної дискримінації та антисемітизму в Закарпатті. Продовження

Політична біографія Закарпатського регіону

emblema2colorПроблемам регіонального політичного розвитку українського суспільства останнім часом приділяється значна увага. Особливого значення вони набувають у процесі вивчення політичної історії, що несе в собі необхідність уникнення стереотипних помилок, закладених вимушеним тоталітарно-адміністративним тиском на наукову сферу, нівелюванням політико-партійної ангажованості, підняттям на високий рівень питання боротьби українців за статус політичної нації тощо. Важливу увагу у цьому відношенні приділяється останнім часом, зокрема регіональній політичній історії, що розглядається як один із складових елементів політичної регіоналістики.

Продовження

Закарпатський липень 25 років тому: під знаком народження Народного Руху України

ruhНародний Рух України за перебудову – громадсько-політична організація, виникнення якої стало реакцією свідомих українців на гальмівні процеси радянської влади в другій половині 1980-х років. Зміст її діяльності полягав у прискоренні розвитку демократичних суспільно-політичних процесів того часу. Участь у ньому брали представники різних професій, соціальних груп, релігійних конфесій, політичних уподобань і навіть національностей. Хоча в кожному регіоні України формування Народного Руху України мало свої особливості, їх об’єднувала спільна мета – створення епіцентру українського національного відродження, згуртування українського народу з метою боротьби за незалежну державу Україна.

Продовження

З історії хорового мистецтва в Закарпатті

На основі усіх перечитаних джерел з цього питання приходиш до висновку, що хорове мистецтво на Закарпатті ще дуже мало вивчено. Взагалі, про становлення і розвиток цього виду мистецтва мало хто брався ґрунтовно дослідити і написати. І я не хочу претендувати на таке відкриття. Проте хотів би торкнутися окремих аспектів цієї, на мою думку, надто важливої проблеми.

Продовження

Руські читанки Володимира Бірчака

Література належить до головних засобів виховання, вона забезпечує розвиток когнітивної, афективної, соціально-психологічної сфер особистості, а через це стає універсальним засобом всебічного формування індивіда. Тому з тривогою сприймаємо триваюче згасання читацького інтересу серед шкільної молоді. Серед причин цього називають розширення інформаційного поля сучасної культури, різноманітних форм розваг, появу новітніх інформаційних технологій, електронних носіїв культурної інформації, відсутність сталого національного книжкового ринку. З іншого боку, в умовах формування нової національної української школи відбувається зміна змісту навчання.

Продовження

„Місця пам’яті” та колективна ідентичність

У цій розвідці я хотів звернути увагу на роль пам’ятних місць у конструюванні колективної ідентичності. Дослідження цих речей поки що залишаються поза сферою інтересів більшості українських етнологів та антропологів, однак слід зазначити, що такі студії мають значний пізнавальний потенціал. Колективна ідентичність у нашій науці не стала звичним робочим конструктом, оскільки вона як явище фактично не піддається обчисленню чи дефініції. Причиною цього є її мінливість, хоча при своїй нестабільності вона часто відіграє важливу роль в історії суспільств.

Продовження

Періодика довоєнного Закарпаття про сімейне виховання

Сімейне виховання є визнаною першоосновою еволюції виховних цінностей. Адже сім’я виступає першим і найважливішим чинником виховання молодої генерації. Саме цей соціальний інститут перебуває в центрі значних соціально-політичних і культурно-духовних перетворень у суспільстві, які безпосередньо формують цілісну систему впливу на виховання молоді. Історичний досвід доводить, що кожна нація чи народність, зважаючи на регіональні умови свого розвитку, визначали й утверджували власні традиційні, звичаєві, обрядові особливості, що накопичувалися у форматі історичної пам’яті. У цьому контексті їх найефективнішим оберегом залишалася сім’я, родина. Такі традиції укорінювали найморальніші цінності, серед яких найпершими були почуття поваги, чесності, ввічливості та доброзичливості. Саме сімейне виховання започатковувало процес формування світоглядної свідомості й ціннісної системи виховання молоді, оскільки сім’я виконувала поряд з іншими й функції передачі новим поколінням духовних і матеріальних цінностей, життєвого досвіду тощо.

Продовження

Особливості менталітету українців і русинів

Відома сентенція О. Маковея – «Від Сяну і по Дон – русин всюди автохтон» (ще в ХІХ ст. етнонім русин вживався на всій території України, зараз зберігся лише на Закарпатті). Те саме чуємо і в словах В.Вербицького до гімну України – «…згинуть наші вороженьки від Сяну до Дону…», що не дивно, оскільки українська етнічна територія більша від існуючої державної чи не в два рази.

Продовження

Маріан Токар: «У політиці треба давати шанс людям нового покоління, нового типу мислення»

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 23-му році незалежності в України почали нахабно відбирати частину її території. Загальна картина, ясна річ, є невтішною і тривожною, загрожує серйозними наслідками для суверенітету держави і життя її громадян. Попри те, що «штормить» поки що Крим і Схід України, осторонь подій не залишаються і західні регіони. Найважливіше питання сьогодні – як далеко зайде Росія у своїх імперських амбіціях та як її зупинити? Чимало роздумів викликають дії нової влади, реакція світу на українську ситуацію, а також підготовка до майбутніх президентських виборів в умовах кризової ситуації й практично воєнного стану. Тож про революційні події, можливості та реалії нашої держави, а також перспективи найзахіднішого регіону – у розмові з Маріаном Токарем, директором Науково-дослідного інституту політичної регіоналістики, кандидатом історичних наук, професором.

Продовження

Приватні музеї Закарпаття та їх роль у популяризації традиційної культури

Закарпаття (Закарпатська Русь, Закарпатська Україна) – історико-географічний край у південно-західній Україні. На цій території знаходиться сучасна Закарпатська область, яка займає 12777 км². На дві третини вона складається з Карпатських гір, решта – Притисянська низовина. Основним і корінним населенням є українці-русини (80,5 %). Проживають також угорці (12,1 %), румуни (2,6 %), росіяни (2,5 %), цигани (1,1 %), словаки (0,5 %), німці (0,3 %) та інші – всього понад 30 національностей. Загальна ж кількість населення області на 1 січня 2010 року – 1244,8 тис. осіб. З них 62,9 % проживає в сільській місцевості. За цим показником Закарпатська область є найбільш «селянською» в Україні. Саме це допомогло місцевому люду вдалося зберегти чимало культурних традицій незважаючи на деструктивний вплив радянської влади, яка панувала тут впродовж 1944 – 1991 років.

Продовження

  • Сторінка 1 з 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >