Архів теґу: Українська Гельсінська Спілка

25 років тому виникла Українська Гельсінська Спілка

1970 – 1980-ті роки були характерні новою хвилею протесту українців проти національного гніту. Її джерелом стало підписання 1 серпня 1975 року в столиці Фінляндії Гельсінкі тридцяти п’ятьма світовими державами „Прикінцевого акту Наради з безпеки та співпраці в Європі” (НБСЄ). Цим документом остаточно закріплювалися європейські державні кордони, що встановилися після завершення Другої світової війни, регулювалися певні перспективні економічні спроможності осі „Схід – Захід”, а також регламентувалися так звані гуманітарні питання, зокрема щодо дотримання всіма сторонами прав людини в межах „Загальної декларації прав людини” затвердженої Організацією Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року. Продовження

У боротьбі за незалежність України

 Передумови відстоювання державності

Кінець 1980-х – початок 1990-х років став рубіжним чинником у визначенні українців як політичної нації. Хвиля лібералізації суспільно-політичних відносин, демократичні перетворення громадського життя сприяли трансформації національної свідомості, пошуку істини, свободи, людських цінностей, збереженню історичних пам’яток, відродженню культурної спадщини. В умовах монопартійної системи групування громадян за спільними інтересами здійснювалося через створення неформаль­них громадських організацій, товариств і спілок. Продовження

Українська Гельсінська Спілка в Закарпатті. Михайло Басараб

УГС-в-ЗакарпаттіІсторико-політологічний нарис «Українська Гельсінська Спілка в Закарпатті» присвячений умовам створення та діяльності в Закарпатті однієї з перших неформальних громадсько-політичних організацій — Української Гельсінської Спілки (УГС). Подається аналіз різнопланової роботи УГС на межі 80 — 90-х років XX століття, її програмових та інших документів. Змальовується хронологія подій, безпосередніми учасниками яких були активісти організації. Автором визначається роль УГС в умовах боротьби за незалежність України та й взагалі в контексті тогочасних суспільно-громадських і політичних змін у краї.

Переглянути