Архів теґу: СК “Русь”

Громадські організації Закарпаття як прояв громадянського суспільства в міжвоєнній Чехословаччині

Отримавши можливість демократичного розвитку суспільства після входження до складу Чехословаччини, місцеве населення Закарпаття почало створювати різноманітні політичні партії та громадські організації, які б виступали гарантами їхніх політичних, громадських, господарських, культурних та інших прав та свобод. Якщо політичні організації знаходилися під впливом урядових та антиурядових настроїв, що впливало на можливість маніпулювання громадською думкою під час виборчих процесів, то формат неполітичного спектру громадських організацій повною мірою був забезпечений вільним доступом до самозбереження громадських, культурно-національних та професійних інтересів, що гарантувалося конституційними засадами від 1920 року. Відтак, характер мережі громадських організацій практично не мав правових обмежень.

Продовження

Спорт і національна ідея на сторінках часопису «Свобода» часів Підкарпатської Русі

SK Rus

Легенда Закарпаття – СК “Русь” (Ужгород)

Практично від початку свого заснування преса виступає вагомим джерелом вивчення історії. Періодичні видання, опиняючись у вирі складних політичних процесів, подій, явищ, відстежують їх перебіг, зображають у динамічному розвиткові, показують діяльність знакових учасників суспільного руху, задокументовують на своїх шпальтах доленосні рішення, тобто є важливими літописцями своєї епохи. Особливо цей літопис набуває ваги в контексті вивчення національної культури, яка для нашого народу завжди слугувала втіленням його багатовікових сподівань на створення власної держави, одним із головних факторів націєтворення, а тому всіляко переслідувалася правлячими режимами інших держав, щоразу ставлячи українців на межу етнічного колапсу.

Продовження