Архів теґу: Право

Державне право зарубіжних країн. Ален Панов

3Державне право зарубіжних країн викладається в якості основної дисципліни у вищих навчальних закладах, профіль спрямування яких націлений на юриспруденцію та міжнародні відносини. Предмет курсу полягає у вивченні основних інститутів державного та суспільного ладу окремих зарубіжних країн на узагальненому та конкретизованому рівнях. З огляду на це дисципліна поділяється на загальну і особливу частини. Новизною цієї програми курсу є дослідження країн, які, як правило, залишаються поза увагою при вивченні даної дисципліни (Південна Америка, Африка, “некласичні ” країни Азії тощо).  

Переглянути або Завантажити

Історія держави і права зарубіжних країн. Ален Панов

Історія-держави-і-права-1Історія держави і права зарубіжних країн викладається як основна дисципліна на юридичних факультетах, інститутах, академіях. Разом з “Теорією держави і права”, “Історією політичних і правових вчень”, “Філософією права”, “Історією держави і права України”, “Римським правом” цей курс утворює групу історико-філософських правових вчень, які є базовими по відношенню до галузевих юридичних наук. Предмет курсу вивчає виникнення, розвиток, функціонування інститутів держави і права окремих країн; аналіз змісту та наслідків державно-правових процесів, які розвивалися у минулому; розкриття їх конкретно-історичних закономірностей; еволюцію основних державно-правових інститутів, які відіграють важливу роль у діяльності сучасних країн.

Переглянути або Завантажити

Дипломатична і консульська служба. Ален Панов

6Дипломатична і консульська служба – це теоретико-практична навчальна дисципліна, яка викладається для студентів-міжнародників. Курс розглядає наступні блоки проблем:1. Дипломатичні відносини: поняття та технологія їх здійснення. 2. Консульство – спеціальний інститут дипломатичних відносин. 3. Привілеї та імунітети – основа статусу дипломата та консула. 4. Дипломатична служба в Україні – зміст, поняття, завдання, структура.   5. Консульська служба – спеціальний вид дипломатичної служби.

Переглянути або Завантажити

Основи країнознавства. Південна Америка. Ален Панов

Pivdenna-Amerika-1Навчальна дисципліна «Основи країнознавства» займає одне з найважливіших місць у системі суспільних дисциплін. Вона дає можливості набути чи поглиблювати знання з основ державного ладу, політичної та економічної географії, історії окремих країн, що в свою чергу значно розширює світогляд студентів, учнів, а також інших набувачів інформації. В запропонованому посібнику розкриваються основні параметри країн Південної Америки – регіону, який на сьогодні знаходиться на стадії динамічного розвитку в багатьох сферах суспільного життя.

Переглянути або Завантажити