Архів теґу: Народний рух України

25 років тому в Закарпатті створювався Народний Рух України: поповнюймо разом сторінки славної історії

Tokar MarНародний Рух України за перебудову – громадсько-політична організація, виникнення якої стало реакцією свідомих українців на гальмівні процеси радянської влади в другій половині 1980-х років. Зміст її діяльності полягав у прискоренні розвитку демократичних суспільно-політичних процесів того часу. Участь у ньому брали представники різних професій, соціальних груп, релігійних конфесій, політичних уподобань і навіть національностей.

Хоча в кожному регіоні України формування Народного Руху України мало свої особливості, їх об’єднувала спільна мета – створення епіцентру українського національного відродження, згуртування українського народу з метою боротьби за незалежну державу Україна. У різних куточках Закарпаття звістка про формування народного демократичного руху була сприйнята з неабияким ентузіазмом. Центрами народження Руху в регіоні стали Хуст і Ужгород.

Народний Рух України стояв у епіцентрі національного відродження та згуртування українського народу. Його діяльність значною мірою сприяла крахові комуно-радянської системи з його тоталітарними проявами. Результатом діяльності рухівців та їхніх прихильників стало прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, а 24 серпня 1991 року проголошено незалежність України.

Тож нині, у 2014 році, в умовах війни України із загарбницькою Росією, варто згадати славну та знакову для Батьківщини історичну подію й розпочати огляд джерел та нарисів про події, що стали генератором становлення новітньої Української Держави!

Творчий колектив просвітницько-пізнавального порталу «заКарпатія» запрошує читачів до поширення через площу нашого сайту тематичних публікацій, документів, фото- та інших ілюстрацій, розслідувань-досліджень, нарисів, спогадів, свідчень, передруків з історії знакової для Українського державотворення організації.

Запрошуємо шанувальників рідної історії та культури приєднатися до нас і Ваше ім’я буде прописано в імпровізованій книжці «Оберіг культури Закарпаття»!

Матеріали просимо надсилати на наші електронні адреси (e-mail: carpatia.doslid@gmail.com, martokar@mail.ru).

Також Ви можете залучитися до матеріальної підтримки нашого намагання зберегти й примножити історію Закарпаття, перерахувавши будь-яку благодійну суму на наш банківський рахунок:

Агенція досліджень регіонального соціуму «КАРПАТІЯ» (Україна, Ужгород), The Agency of Regional Society Research «Carpathia» (Ukraine, Uzhhorod): Код ЄДРПОУ 38475368; р/р 2600700107747 у Відділенні №3 ПАТ «КБ«ГЛОБУС» м. Ужгород, вул. Корятовича, 10, МФО 380526; Code 38475368; Deutsche Bank AG, DEUTDEFF, F/M, Germany, 100-9478017-00 EUR, PJSC «Commercial Bank «GLOBUS», Ukraine, Uzhhorod, Koryatovicha, 10, GLIBUA22, Acc. 2600700107747, MFO 380526

З повагою до Вас і надією на співпрацю з благородною метою

Маріан Токар, редактор сайту «заКарпатія»

“Орієнтувальний матеріал членам і кандидатам в члени компартії України…”

pd24Події кінця 1980-х – початку 1990-х років на Закарпатті цілком справедливо можна визначити як протистояння двох еліт. Перша з них – комуністична номенклатура, що прагнула будь-що утримати ситуацію під контролем, фактично, в умовах розвалу імперії СРСР. Друга – націонал-патріотична сила, що дедалі активніше завойовувала прихильність широких верств населення через пропагування національних (не етномаргінальних комуністичних) цінностей українського етносу. Ця лінія найбільш чітко проявлялась у активній діяльності обласних осередків Народного Руху України за перебудову, УРП, екологічної організації “Зелений світ”, товариства “Меморіал”, патріотично налаштованого духовенства ГКЦ, студентства краю. Мета нашого нарису – висвітлити (за матеріалами Державного архіву Закарпатської області, ф.1. Закарпатский обком Компартии Украины, оп.33, 34, 36) зміст, форми та методи протистояння обласної партійної організацієї із опозиційними організаціями (особливо із НРУ за перебудову) на межі 1980 – 1990-х років.

Продовження