Переглядів: 2276

Стань учасником акції «Історико-культурна спадщина Закарпаття»!

IKSZ_Akcia

У наш час значна кількість цінних друкованих джерел, серед яких періодичні, науково-популярні, культурно-просвітні та інші видання, що виходили в світ у Закарпатті в ХІХ – першій половині ХХ століть, є невідомими не тільки для масового читача, а й для фахівців.

Недоступність оригінальних джерел для сучасників суттєво звужує можливість передачі молодому поколінню кращих зразків історико-культурної спадщини Закарпаття, позбавляє презентувати на високому рівні культурні здобутки народів, які тут проживають. Крім того, ця проблема є маловивченою й фактично невідомою для широкого загалу не тільки в нашому краї, а й в Україні, суміжних регіонах сусідніх держав.

Закликаємо Вас приєднатися до акції пропаганди оригінальних видань минулого, що вперше зробить їх доступними фактично в повному обсязі для широкого загалу. Кінцевий результат буде адресований і як кваліфікованим читачам, науковцям, дослідникам історії, освіти, журналістики, письменства, видавничої справи, так і студентській та іншій молоді.

Здійснення цієї благородної місії дозволить читачам не лише доступно ознайомитися з оригінальним текстом, а й опрацьовувати джерело для подальших студій, порівнювати змістовне наповнення тексту з історичним ходом подій в розвитку Закарпаття.

Відтворені матеріали в електронному форматі на нашому Інтернет-порталі будуть збережені й доступні для сучасного й майбутніх поколінь.

Наша спільна робота приверне увагу сучасників до маловідомих сторінок багатогранного життя Закарпаття, поверне із забуття десятки відомих і несправедливо забутих імен сподвижників громадсько-політичного, господарсько-економічного, релігійно-духовного, культурно-освітнього, журналістського й видавничого життя Закарпатського регіону.

Запрошуємо Вас підтримати цю благородну акцію, стати її учасником і вписати своє ім’я у когорту захисників історико-культурної спадщини Закарпаття!

Якщо у Вас збереглися цікаві видання, фото, документи, то ми маємо можливість технічно опрацювати й поповнити культурну скарбницю краян! Всі оригінали будуть повернуті власникам.

Звертаємось також до меценатів та цінителів рідної культури з проханням підтримати матеріально наші намагання зберегти друковані зразки минувшини від забуття!

 

Наші контакти:

Агенція досліджень регіонального соціуму «КАРПАТІЯ» (Україна, Ужгород),

The Agency of Regional Society Research «Carpathia» (Ukraine, Uzhhorod):

моб.тел. / mob.tel.: +380668747523, +380505049647 e-mail: carpatia.doslid@gmail.com, karpatia.za@ukr.net 

З повагою до Вас і надією на співпрацю з благородною метою

 

Маріан Токар, доктор філософії в галузі історії,

голова ГО «Агенція досліджень регіонального соціуму «Карпатія»