Категорія: Закарпаття на порозі ХХ століття

Переглядів: 1619

Проблеми сімейного виховання у періодиці Закарпаття на початку ХХ століття

Сімейне виховання є визнаною першоосновою еволюції виховних цінностей. Адже сім’я виступає першим і найважливішим чинником виховання молодої генерації. Саме цей соціальний інститут перебуває в центрі значних соціально-політичних і культурно-духовних перетворень у суспільстві, які безпосередньо формують цілісну систему впливу на виховання молоді. Історичний досвід доводить, що кожна нація чи народність, зважаючи на регіональні умови свого розвитку, визначали й утверджували власні традиційні, звичаєві, обрядові особливості, що накопичувалися у форматі історичної пам’яті.

Продовження

Суспільно-політичні та соціокультурні передумови виникнення і діяльності педагогічних товариств у Закарпатті

Значний вплив на можливість професійного групування педагогічного загалу в межах фахових громадських організацій в Закарпатті мали суспільно-політичні та соціокультурні чинники. Аналіз суспільного розвитку краю в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття формує чітку картину передумов, які сприяли цьому. Складовими такого бачення виступають соціально-політичні обставини, умови загального освітнього рівня місцевого населення, можливостей тогочасної культурно-освітньої інтелігенції впливати на еволюцію освітньо-виховного простору, просвітництва в цілому. Як доводить історія, ключовий момент у генезисі створення перших культурно-просвітніх організацій в Закарпатті полягав у ролі вчителів та духовенства у цьому процесі.

Продовження