Категорія: Статті

Переглядів: 1502

Як політизувалися закарпатські німці наприкінці 1930-х

Німецька національна меншина не відносилася у ХХ столітті до найчисельніших у краї. Її представляли перш за все колоністи, які з різних причин переселялися сюди упродовж кількох століть. Після Першої світової війни німецьке населення аби-якої політичної активності не проявляло. Демократичні умови новоствореної Чехо¬словацької держави поставили їх у рівноправні для всіх національних меншин конституційні рамки, що у свою чергу мало б сприяти активізації громадсько-політичного життя німців краю. Проте вони не скористалися наданим правом і не взяли за приклад, скажімо, угорців та євреїв, які відразу ж створили власну систему політичних організацій.

Продовження

Поведінкові норми монахів василіан (на прикладі Мукачівської єпархії)

Вивчення поведінкових норм у суспільстві є важливою складовою досліджень соціальної історії. Не секрет, що духовенство в історичній ретроспективі займає особливе становище у соціумі. Своєрідними стовпами еклезіального етосу Церков східного обряду та моральних імперативів духовенства загалом являються монахи. Проте якщо священики працюючи переважно на парафіях постійно змушені контактувати із вірниками й дотримуватися соціальних норм (бути прикладом для інших), то ченці проживаючи в монастирях мало спілкувалися зі світськими особами, особливо у класичний період. Які ж особливості поведінкових норм чернецтва?

Продовження

75 років тому Великі Лучки могли стати містом !?

Velyki_Luchky_CoAВ історії міст і сіл Закарпаття чимало цікавих й таємничих сторінок – більших чи менших.

Одну з таких цікавинок розкриває обнадійлива стаття про село Великі Лучки, що на Мукачівщині.

Існуючи з початку XV століття, поселення завжди виділялося з поміж інших в регіоні. А в 1847 році за велінням Австрійського цісаря навіть отримало статус торгового містечка.

Продовження

Організатори педагогічної періодики в Підкарпатській Русі

Традиції культурно-освітнього й національно-духовного розвитку Закарпаття до і після зазначених у назві статті хронологічних меж яскраво ілюструють неабияку увагу творчої інтелігенції до професійних проявів педагогічного загалу краю. Це стосується і як безпосереднього фахового виконання своїх обов’язків учителями в різноманітних навчально-виховних закладах, так і поширення виховних цінностей шляхом виступів на публічних лекціях та публікації відповідних матеріалів у окремих виданнях і пресі.

Продовження

Розвиток чи занепад еклезіального етосу ЧСВВ на Підкарпатській Русі?

У статті йдеться про суперечливий період існування Чину святого Василія Великого (ЧСВВ) пов’язаний із реформою та поширенням націоналізму серед монашої спільноти. Якщо запроваджені зміни в цілому справили позитивний вплив на Чин, то поширення націоналізму серед ченців призвело до занепаду еклезіального етосу, елементарних моральних та культурних норм.

Продовження

Склад, структура і діяльність партії комуністів у Підкарпатській Русі

borkan

Олекса Борканюк – один із лідерів закарпатських комуністів

Процес становлення на позиції української орієнтації політичної організації комуністів Підкарпатської Русі у 1920-х роках, яка офіційно називалася Закарпатський крайовий комітет Комуністичної Партії Чехословаччини (крайком КПЧ). Власне поширення комуністичних ідей в даному регіоні мало свої особливості, які були викликані суспільно-історичним моментом тогочасності. Цьому сприяли деякі внутрішні та зовнішні фактори, які виходили з можливих умов існування Чехословацької держави та її складової частини – Підкарпатської Русі (низький рівень політичної культури жителів краю, демократичність і багатопартійність державної системи, актуальність соціальних вимог у заново відродженому суспільстві тощо).

Продовження

Організація освіти в Закарпатті здійснювалася під патронатом Церкви

Для розвитку культури і, зокрема, писемності на території Закарпаття, як і в країнах усієї Східної Європи, велике значення мало прийняття і поширення християнства. Вчені ще в першій половині ХІХ століття аргументовано довели, що християнство, а з ним і кириличне письмо, поширилися в регіоні на ціле століття раніше, ніж на інших територіях сучасної України.

Продовження

Болгарський період у закарпатському середньовіччі

Півтора століття землі сучасного Закарпаття входили до складу Болгарської держави.

Продовження

Чи була «КАРПАТСЬКА СІЧ» народною самообороною? Факти проти фальсифікацій!

s419x0-news-1369174914Історія Закарпаття насичена знаковими подіями і відображена в долі цього регіону. Цей факт неможливо заперечити. Тема Карпатської України і Карпатської Січі також є і буде однією з яскравих сторінок у життєписі місцевого населення. Цей факт неможливо переоцінити. Його визнають у науковому світі попри скептицизм антиукраїнства. Спроби фальсифікувати минуле все ж наштовхуються на просте нерозуміння, або ж небажання визнавати природний плин історичних подій. Проблема дискусії, на наше переконання, лежить виключно у політичній площині, а конкретніше – у політиканстві. У дні святкування 75-ої річниці Карпатської Січі варто черговий раз наголосити на відповідності фактів історичному визнанню подій. То чи логічним було розбудовувати Карпатську Січ як формування збройних сил?

Продовження

Ліквідація василіанських монастирів на Закарпатті радянською владою

Проблема ліквідації монастирів ЧСВВ на Закарпатті висвітлена вкрай мало. Це при тому, що самі монастирі фактично стали засновниками світської церкви даного регіону, а першим єпископом, який не складав чернечих обітів, був А. Бачинський. В наступні періоди Чин Святого Василія Великого (ЧСВВ) був опорою і фундаментом єпархії.

Продовження