Категорія: Studia Regionalistica

Переглядів: 2341

Видавнича серія «Studia Regionalistica» створена 2009 року Маріаном Токарем. Його ініціативу підтримали співробітники Науково-дослідного інституту політичної регіоналістики в Ужгороді.
Головна ідея серійного видання – підбір та опублікування праць монографічного характеру вітчизняних та зарубіжних авторів, пов’язаних із історичним минулим та суспільно-політичним сьогоденням Закарпаття, а також різноманітної співпраці краю із суміжними регіонами в Україні та сусідніх з нею держав.
Видавнича серія має стандартну символіку, яка розміщена на обкладинці видання, а також спільну кольорову гамму. Книги розраховані на різного читача, від фахівця науковця – до любителя історії рідного краю.

Еволюція партійних систем країн Вишеградської четвірки: досвід для України (SR№8)

SR8obklПереглянути

У монографії ужгородських дослідників аналізується процес еволюції партійних систем Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини – країн Вишеградської четвірки. Подано методологічні засади аналізу розвитку партійних систем у перехідних суспільствах та емпіричні методи дослідження політичних партій і партійних систем. Описано трансформацію системи владних відносин. Видання розраховане на політологів, соціологів, істориків, студентів і всіх, хто цікавиться політичною історією регіону Центрально-Східної Європи та його політичним досвідом для України.

Автори: Юрій Остапець, Євгеній Гайданка, Анатолій Ключкович, Наталія Марадик

Соціалізація дітей трудових мігрантів Закарпаття (SR№7)

obkl_SR7Переглянути

Дослідження присвячене виявленню та аналізу специфічних особливостей життєвих труднощів у процесі соціалізації дітей транскордонних трудових мігрантів на прикладі Закарпатської області. На емпіричному матеріалі доведено, що діти українських трудових мігрантів мають власну систему ціннісних диспозицій (смислів) щодо розуміння життєвих особистих та сімейних труднощів і способів їхнього долання. Видання розраховане на широке коло читачів, фахівців, державних службовців, краєзнавців. 

Автор: Вікторія Рюль 

Українсько-Словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (SR№6)

6Переглянути

У монографії досліджується процес становлення і розвитку системи українсько-словацького міждержавного співробітництва у 90-х роках ХХ – на початку ХХІ ст. На основі введення до наукового обігу нових матеріалів розглядаються проблеми перехідного періоду співробітництва та формування договірно-правової бази міждержавних відносин, становлення системи взаємодії між основними державними інституціями, регіональними й місцевими органами влади та самоврядування України і СР, транскордонна співпраця регіонів двох країн, у тому числі в рамках Карпатського Єврорегіону.

Автор: Тетяна Сергієнко

Товариство «Просвіта» в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття (SR№5)

5

Переглянути

У дослідженні аналізується процес створення та функціонування культурно-просвітницького товариства «Просвіта» у Закарпатті в 1920 – 1939 роках. Акцентується увага на впливі організації на громадсько-політичне й культурне життя регіону. Цікавою є думка стосовно взаємовідносин «Просвіти» з чехословацькою владою, політичними партіями, активності в масових заходах тощо. Науковому осмисленню підлягають ідейні витоки та програмні положення товариства. Значна увага приділена видавничій, літературній, музейній, бібліотечній, театральній та музичній діяльності організації.

Автор: Іван Стряпко

Угорська іредента в міжвоєнному Закарпатті (SR№4)

4Переглянути

У монографії розкрито складності суспільно-політичного розвитку Закарпаття, пов’язані з діяльністю угорської іреденти на Закарпатті між двома світовими війнами (1918  – 1939 рр.). Зроблено узагальнюючий аналіз впливу на політичний розвиток регіону угорського фактора, покликаного відновити територіальну цілісність Угорського королівства довоєнного періоду. Аналізуються кроки угорської іреденти, діяльність угорських політичних партій Закарпаття, їх провідних діячів та громадсько-політичних активістів, що співпрацювали з угорською агентурою.

Автор: Володимир Гиря

Хроніка Закарпаття. 1867 – 2010 (SR№3)

Переглянути 3

У пропонованому українсько-угорському виданні систематизована хронологія найважливіших подій з історії Закарпаття впродовж 1867 – 2010 років. Хроніка висвітлює різноманітні прояви історичного розвитку регіону, а саме політичні, правові, соціальні, економічні, культурні, освітні. Автори-упорядники акцентують увагу на взаємній історичній спадщині українського та угорського місцевого населення краю, а також їхнього сучасного співіснування.

Автори: Микола Вегеш, Стефан Молнар Д., Йосип Молнар, Юрій Остапець, Роман Офіцинський, Маріан Токар, Чілла Фединець, Степан Черничко

Закарпаття через призму політичних виборів (SR№2)

2

Переглянути

У монографії аналізуються виборчі процеси в Закарпатті впродовж ХХ – початку ХХІ століть. Досліджуються умови проведення виборчих перегонів різних рівнів, їх наслідки, склад учасників – суб’єктів виборчих процесів у різні історичні проміжки часу. Головний акцент робиться на парламентських виборах. Значна увага приділяється політичним і громадським лідерам регіону, які виступали виразниками інтересів Закарпаття в національних політичних органах влади Чехословаччини, Угорщини, УРСР, СРСР, сучасної України.

Автори: Юрій Остапець, Маріан Токар

Громадські організації Закарпаття в боротьбі за державність України (SR№1)

1

Переглянути

У монографії аналізується процес утворення та діяльності перших громадських організацій Закарпаття новітньої доби боротьби за державну незалежність України. Здійснено аналіз формування суспільно-політичного масового руху, творення громадсько-політичних, культурно-просвітніх, патріотичних організацій, товариств, об’єднань. Досліджено умови їхнього функціонування, проблеми структурної розбудови, аспекти співпраці. Показано причини протистояння з комуно-партійними владними інститутами. Визначено внесок закарпатців у процес розбудови Української Державності.

Автори: Михайло Басараб, Маріан Токар